Gençlik Meclisi

 “MALTEPE GENÇLİK MECLİSİ”

Maltepe Gençlik Meclisi  4. Olağan Seçimli Genel  Kurul u 17 Aralık 2016  Cumartesi günü saat  09.00 'da Türkan Saylan Kültür Merkezi Nazım Hikmet Salonunda grçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda 10 kişilik bir yürütme kurulu oluşturuldu. Yürütme Kurulu’nda yer alan isimler;

 

Ceren Öztürk  Başkan 
Cansu Eren  Sekreter
Deniz Karagöz  Yürütme Kurulu Üyesi
Elifnaz Sınav  Yürütme Kurulu Üyesi
Erman İmamoğlu  Yürütme Kurulu Üyesi
Garip Gökhan Öztürk  Yürütme Kurulu Üyesi
Gökhun Gündeş  Yürütme Kurulu Üyesi
Koray Aydın  Yürütme Kurulu Üyesi
Mehmet Emin Gündüz  Yürütme Kurulu Üyesi
Vildan Orak Yürütme Kurulu Üyesi

 

NASIL BİLİNİRİZ?

Gençlerin kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kent sorunlarının çözümünde rol almaları, sorunlarına sahip çıkmaları ve gençlik alanında politikalar üretmeleri amacıyla, gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasi partiler, üniversite ve lise temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.

 

Maltepe ilçesi için “ sürdürülebilir kalkınma” hedefleri ile kentin yaşam kalitesinin arttırılması haline getirme çalışmalarını sürdürmek, Maltepe gençliğini kentsel, ulusal ve uluslararası ölçekte temsil etmek, gençlerin yerel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek;

 

Aynı zamanda temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten gençlerin topluma faydalı etkinlik ve projelerde rol almalarını sağlamak, gençlerin ekolojik,  bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel olaylara ve sportif faaliyetlere ilgisini çekmek ve bu bağlamda projeler üretmek Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin amacıdır.

GENÇLİK MECLİSİ’NE NASIL KATILABİLİRİM?

 

Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne istediğiniz zaman gönüllü olarak katılabilir ve çalışama gurubu formumuzu doldurarak gönüllü üye olabilirsiniz.

 

  /Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi

  @MltpGenclikMec

  genclikmeclisi@maltepekentkonseyi. org.tr