İnsan Hakları ve Hukuku

AKTİVİZM 

Aktivistimiz  Olun !

Maltepe Kent Konseyi insan hakları ve hukuk kurulunun aktivisti olarak insan haklarına saygı duyulan daha iyi bir dünya inşa etmek için çalışmalarımıza dahil olabilirsiniz 

Bunun için eylem ağımıza katılabilir, çalışma guruplarımıza katılabişlir ve/veya internetteki savunucumuz olabilirsiniz.

Maltepe Kent Konseyi'ne gelerek veya e-posta göndererek insan hakalrı çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi ve belgeye erişebilirsiniz.