Ozan Demir

Başkan

Adem Kaya

Yürütme Kurulu Üyesi

Arif Şeker

Yürütme Kurulu Üyesi

Eray Aydın

Yürütme Kurulu Üyesi

İsmail Dönmez

Yürütme Kurulu Üyesi

İsmail Polat

Yürütme Kurulu Üyesi

Nursel Öncül

Yürütme Kurulu Üyesi

Ziya Ünker

Yürütme Kurulu Üyesi